• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg

Oznámení o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Skršín

Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací, jako úřad územního plánování příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a na žádost obce pořizovatel Územního plánu Skršín oznamuje v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Skršín a jeho projednání.

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Skršín, je zpracován v souladu s ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona.

Vzhledem k rozsahu zprávy o uplatňování územního plánu Skršín, není možné jej zveřejnit na úřední desce. Ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2 správního řádu je úplné znění návrhu Zprávy o uplatňování vystaveno k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění veřejné vyhlášky na úřední desce, tj. od 21. 06. 2022 do 22. 07. 2022

 

  • - na internetových stránkách Magistrátu města Mostu – mesto-most.cz ;
  • - na internetových stránkách obce Skršín – skrsin.cz

Do návrhu zprávy o uplatňování je možné nahlížet také v úředních hodinách na Magistrátu města Mostu (kancelář č. 111) nebo na Obecním úřadu Skršín.

                                                                               

V uvedené lhůtě, tj. do 22. 07. 2022 může každý uplatnit své připomínky

K připomínkám uplatněným po výše uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Adresou pro zaslání připomínek, požadavků a podnětů je Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací, Radniční 1, 434 69 Most.

Zpráva o uplatňování územního plánu Skršín

 

Kontaktní formulář

Pomocí tohoto formuláře nás můžete kontaktovat

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies. Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů a podobně. Technické cookies není možné vypnout.